κέκτησθε


κέκτησθε
κτάομαι
procure for oneself
perf imperat mp 2nd pl
κτάομαι
procure for oneself
perf ind mp 2nd pl
κτάομαι
procure for oneself
plup ind mp 2nd pl (homeric ionic)
κτέομαι
procure for oneself
perf imperat mp 2nd pl
κτέομαι
procure for oneself
perf ind mp 2nd pl
κτέομαι
procure for oneself
plup ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.